English version of this page

Molekylærbiologi og biokjemi (studieretning)

Hvis du er interessert i molekylære og biokjemiske mekanismer som styrer biologiske og medisinsk relevante prosesser er Molekylærbiologi og biokjemi en studieretning som passer deg.

Studieretningen hører til programmet

Biovitenskap (master - to år)