Oppbygging og gjennomføring

Studieløp 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I + HMS-emner BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

HMS-emner skal tas i begynnelsen av 1.semester og gir ingen studiepoeng. Dersom du tidligere har bestått tilsvarende kurs ved Universitetet i Oslo, trenger du ikke å gjennomføre disse på nytt.

Frie emner

Du kan velge fritt blant alle masteremnene innen Biovitenskap, men når du har valgt en masteroppgave bør du konferere med veileder for eventuelle anbefalte emner.

Du kan også ta 2-10 studiepoeng som spesialpensum. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap for mer informasjon.

Masteroppgave

Alle tilgjengelige masteroppgaver publiseres på nettsiden til hver studieretning. I starten av hvert semester arrangeres et seminar med korte presentasjoner av prosjektene. Du finner en masteroppgave ved å ta kontakt med veilederen  som har oppgaver presentert på nettsiden under hver studieretning.

Dersom du finner fram til en oppgave på egenhånd i et eksternt miljø, må prosjektet godkjennes av instituttet og det må gjøres avtale med  en intern veileder ved Institutt for biovitenskap.

Til en gitt frist etter at du har gjort en avtale med en veileder og oppgaven er beskrevet, skal du levere inn en studieplan som fylles ut sammen med veileder. I planen beskrives pensum, tidsplan for masterstudiet, prosjektbeskrivelse og sikkerhetsvurdering av prosjektet. Studieavtalen er bindende for alle parter og godkjennes av programrådet for masterprogrammet. Dersom du ikke har fullført bachelorgraden, må de gjenstående emner fremgå av planen. Dersom studieplan ikke leveres i slutten av første semester, anses studiet som avsluttet og studieretten inndras.

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 7. mars 2022 12:43