Hvorfor velge denne retningen?

Hvis du er interessert i molekylære og biokjemiske mekanismer som styrer biologiske og medisinsk relevante prosesser er Molekylærbiologi og biokjemi en studieretning som passer deg.

Molekylærbiologi og biokjemi handler om studier av alt fra genregulering, metabolisme og proteinstruktur, til å forstå hvordan immunforsvaret virker og hvordan ulike kreftformer kan utvikle seg. I forskning på disse områdene er molekylærbiologiske og biokjemiske metoder viktige verktøy, også for å kunne utvikle nye medisiner og behandlingsformer.

Studier av genregulering, proteinstruktur, immunforsvaret og kreftbiologi er eksempler på tema for masteroppgaven

Ved å ta en master i Molekylærbiologi og biokjemi får du en kompetanse som er etterspurt innen biomedisinsk forskning, både ved sykehus og institutter og innen farmasøytisk industri.

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 7. juli 2017 14:08