English version of this page

CS: Chemistry (studieretning)

På denne studieretningen lærer du å utvikle og anvende en rekke verktøy som gir deg muligheten til å beskrive kjemiske prosesser på forskjellige nivå: Du lærer å løse svært nøyaktige kvantemekaniske beregninger av atomer og molekyler, modellering av kjemiske reaksjoner i gassfase så vel som i løsninger, og modellering av myk materie og biologiske systemer som proteiner, DNA og mange andre komplekse systemer i naturen.

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)