Hvorfor velge denne retningen?

Interessert i elektronikk og synes måleteknikk og instrumentering er spennende? Ønsker du å bidra til forskning eller teknologisk utvikling innen viktige samfunnsområder som helse, medisin og energiressurser? Da kan denne studieretningen være noe for deg.

Kort om denne studieretningen

Mikroelektronikk og sensorteknologi gir deg avanserte kunnskaper om analoge og digitale elektroniske komponenter og kretser. På denne retningen jobber du med målesystemer som blant annet brukes i medisinsk teknologi, biler, forbrukerelektronikk, telekommunikasjon, forskning og industri. Du er kanskje også interessert i datamaskiner og hvordan disse er bygd opp? Da vil et masterstudium hos oss være midt i blinken, da dette er områder du kan fordype deg i under studiet.

Det er mye praktisk arbeid hos oss, men om du er mer teoretisk orientert eller glad i programmering vil du også kunne velge en masteroppgave som er tilpasset dine interesserer. Du kan også velge en masteroppgave som kombinerer både praktisk arbeid, numeriske beregninger og teori.

I emnet FYS4231 – Sensorer og måleteknikk, arbeides det med et litt større forskningsprosjekt hvor studentene, sammen med veiledere, vil være med som medforfattere på en vitenskapelig artikkel som skal publiseres. Du kan velge dette emnet første eller tredje semester og du får god trening i å jobbe med et større prosjekt. Dette er verdifull erfaring du kan ta med deg i arbeidet med masteroppgaven din.

Masteroppgave innen elektroniske målesystemer eller instrumentering

Du kan velge å skrive master innen en rekke viktige og spennende områder. Mulige masteroppgaver vil kunne innebære å konstruere elektroniske målesystemer basert på for eksempel integrerte kretser eller innebygde systemer, eller å arbeide med instrumentering innen medisinsk teknologi, romforskning eller undervannsforskning. Mange tidligere masterprosjekter har ført til kommersielle produkter eller tekniske løsninger som brukes i store forskningsprosjekter i dag.

I løpet av to år vil du ha vært gjennom både muntlige og skriftlige eksamener. Dette vil gi deg god trening i å fremstille data muntlig før din avsluttende eksamen og før du skal ut i arbeidslivet. I tillegg har vi jevnlige møter der studenter og ansatte forteller om arbeidet sitt. Det gjør at du tidlig i masterstudiet blir vant til å snakke foran andre og presentere funnene dine.

Studiemiljø

Med en master innen mikroelektronikk og sensorteknologi blir du en del av en relativt liten forskningsgruppe. Vi har fokus på et godt studiemiljø og at studentene som velger å komme til oss skal trives. For eksempel er møtene der studenter og ansatte presenterer arbeidet sitt, med på å skape bro mellom studentene og de ansatte, og studentene imellom. 

Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 19. sep. 2019 09:44