Oppbygging og gjennomføring

Det teoretiske pensumet på til sammen 60 studiepoeng i studieretningen Mikroelektronikk og sensorteknologi, settes sammen av obligatoriske og frie emner. De frie emnene tilpasses i samråd med veileder, slik at du velger emner som passer til din oppgave innenfor rammen av de generelle kravene til en mastergrad i programmet.

Obligatoriske emner

For generell oppbygging og generelle krav i programmet se programmets hovedside for oppbygging og gjennomføring.

 

For studenter med opptak i 2018

Studenter med opptak i 2018, kan gjennomføre de obligatoriske emnene nevnt ovenfor, eller ta følgende emner:

Merk at dette kun gjelder studenter med opptak i 2018.

Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 3. aug. 2020 12:58