Studieretningen tar ikke opp nye studenter Allmenn litteraturvitenskap (master).

Hva lærer du?

Du vil gjennom studiet få fordypet innsikt i litteratur og litteraturteoretiske problemstillinger, samt opparbeide evnen til å arbeide selvstendig med et prosjekt over tid. Arbeidet med oppgaven skal gi særlig innsikt i litteraturvitenskapelig forskningsmetode, og masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap danner basis for opptak til forskerutdanningen i samme fag.

Masteroppgaven (80-100 s) teller 60 studiepoeng og skal være et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer. Oppgavens emne kan være analyse av et skjønnlitterært verk, et motiv eller tema, eller en teoretisk eller litteraturhistorisk problemstilling, valgt ut fra dine interesser og språklige forutsetninger. Den kan være en monografi eller en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling. Arbeidet med oppgaven gir fordypning og innsikt i et avgrenset litterært materiale og en litteraturvitenskapelig problemstilling. Du oppøver evnen til analytisk og kritisk tenkning og får særlig innsikt i litteraturvitenskaplig forskningsmetode. Dessuten blir du trenet i å disponere omfattende tekstemengder og i å fremføre et lengre skriftlig resonnement.

Publisert 6. juni 2012 10:00