Studieretningen tar ikke opp nye studenter Allmenn litteraturvitenskap (master).

Oppbygging og gjennomføring

Studieretning for allmenn litteraturvitenskap består av 120 studiepoeng, og inneholder disse elementene:

  • 20 studiepoeng obligatoriske emner som støtter opp om oppgaveskrivingen
  • 40 studiepoeng valgfrie litterære emner
  • 60 studiepoeng masteroppgave

20 studiepoeng obligatoriske emner

40 studiepoeng litterære emner

40 studiepoeng i form av emner på 10 eller 20 studiepoeng, slik at minst 10 studiepoeng er et litteraturteoretisk studium og minst 20 studiepoeng er litterært tekststudium.

De litterære emnene bør velges slik at de gir en viss faglig bredde. Følgende emner kan telle som 10 studiepoeng litterært tekststudium og 10 studiepoeng litteraturteoretisk studium: LIT4462 – Kjønn og estetikk eller LIT4381 – Verdenslitteratur . De øvrige 20-studiepoengsemnene regnes i utgangspunktet som enten rene tekstlitterære ("litterært tekststudium" i emnenavnet) eller rene teoretiske emner ("litteraturteoretisk studium" i emnenavnet). Innhold og tema i de valgfrie litterære og litteraturteoretiske emnene varierer fra semester til semester.

Inntil 20 studiepoeng kan avlegges i andre litterære masteremner dersom det er relevant for oppgaven. Kontakt i så fall studiekonsulenten. Hvis du ønsker å få innpasset ett eller flere masteremne(r) som ikke inngår i det nåværende programmet, men er relevant for graden, søker du studiekonsulenten på følgende skjema


60 studiepoeng masteroppgave

LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap

 

Studieløp:

4. semester LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap
3. semester LIT4392 – Oppgaveseminar 2 LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap
2. semester LIT4391 – Oppgaveseminar 1 Arbeid med LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap Litteraturemner
1. semester LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap Litteraturemner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieretningen i allmenn litteraturvitenskap tar i bruk et bredt spekter av undervisnings- og evalueringsformer: forelesninger, ukentlige seminarer og heldagsseminarer, skriftlige, individuelle oppgaver og gruppearbeid. Arbeidet med masteroppgaven er et selvstendig arbeid med individuell veiledning. Redusert progresjon i studiene er mulig.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. okt. 2019 10:58