Studieretningen tar ikke opp nye studenter Allmenn litteraturvitenskap (master).

Hvorfor velge denne retningen?

Gjennom masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap får du anledning til å fordype deg i litteratur og litteraturteori og arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til en tekst, en sjanger, et forfatterskap eller litteraturhistorie og litteraturteori.

Første halvdel er viet studiet av litteratur, litteraturteori og faghistorie, samt forberedelse til det selvstendige arbeidet med en masteroppgave over selvvalgt emne, som er det sentrale i studiets annen halvdel.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. okt. 2019 10:57