Studieopphold i utlandet

Et utvekslingsopphold i Italia er en essensiell del av dette studiet. Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Inspirasjon

Følg HF-studenter på utveksling på Instagram

Få nyttig informasjon direkte fra andre UiO-studenter på utveksling på Facebook.

Når og hvor

Når kan du dra?

Programmet er lagt til rette for at du reiser på utveksling i fjerde eller femte semester. Du kan også reise ut et helt år, altså både fjerde og femte semester. 

Hvis du ikke har anledning til å reise på utenlandsopphold, må du søke om fritak fra dette før du fullfører graden din.

Du må planlegge studieløpet med tanke på utenlandsopphold i god tid i forveien, gjerne i samråd med studiekonsulenten og utvekslingskonsulenten.

Hvor kan du dra?

Vi anbefaler at du reiser på en av våre utvekslingsavtaler til Roma, Bologna eller Firenze. Disse tre universitetene har et godt emnetilbud innenfor italiensk litteratur og språk.

 • Università di Bologna Universitetet i Bologna er et stort universitet med et bredt emnetilbud. Universitetet har lange tradisjoner for utveksling og er kjent for å ta godt i mot internasjonale studenter.
 • Unversità degli Studi di Firenze Universitetet i Firenze er et av de ti største statlige universitetene i Italia, og de har et spesielt godt emnetilbud innenfor litteratur.
 • Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' La Sapienza legger i liten grad til rette for utenlandsstudenter, derfor anbefales avtalen til studenter med god kjennskap til italiensk språk og kultur.

Du kan også velge andre studiesteder i Italia, eventuelt i andre land i Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.

Andre muligheter

Som italienskstudent bør du også ta sommerkurset ved Instituttet i Roma. Dette kurset kan du ta allerede etter første år av italienskstudiet.


  Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

  Utveksling ved UiO


   Publisert 7. mars 2019 09:13 - Sist endret 24. jan. 2020 08:34