Hvorfor velge denne retningen?

Vil du lære russisk, et språk som snakkes og forstås av rundt 258 millioner mennesker verden over? Vil du kunne snakke med russisktalende, forstå hva som skjer i Russland i dag eller en dag kunne lese Tsjekhov eller Dostojevskij i originalversjonen? 

Russland er Norges gigantiske naboland i nord– et land med røtter tilbake i middelalderen. Dette landet har ekspandert fra det som het Moskva-riket til å bli et europeisk imperium ved inngangen til det 20. århundre. Landet har en sentral plass i verdenslitteraturen. Dagens Russland er i praksis en sentralstyrt stat, men formelt en føderasjon av mange minoriteter.

I russiskstudiet vil du raskt lære deg å lese det kyrilliske alfabetet. Et enkelt ordforråd vil også raskt komme på plass. Men for virkelig å kunne mestre språket – forstå, lytte, lese, skrive og snakke – vil du måtte fordype deg i russisk grammatikk og orddannelse. Selv om russisk er beslektet med norsk (!) fordi det er et indoeuropeisk språk, er forskjellene i grammatikk ganske store, fra substantivets kasus til verbets aspekt. Russiskstudiet vil gi deg en innsikt i språket som gir deg mestringsfølelse og glede.

Reis ut! Du lærer språk best ved å være i landet og snakke med folk. Dette studiet inkluderer et halvt års opphold i Russland. Vi har avtale med Det statlige universitetet i Petrozavodsk, og der kan du øve deg i russisk og oppleve Russland.

Den russiske litteraturen har en viktig posisjon i verdenslitteraturen, men er også på et vis selve nøkkelen til å forstå russisk kultur. Gjennom å lese noen russiske diktere og forfattere i original, vil du ikke bare oppleve den russiske ordkulturen, men også trenge inn i russisk tenkemåte og selvforståelse.

Russiskstudiet er også et studium av landets politikk og samfunn. Det russiske politiske systemet har endret seg drastisk over tid, men vi kan også se kontinuitet med tidligere perioder. Du vil få innsikt i hvordan dette flernasjonale landet styres, hva de viktigste prioriteringene for landets politiske ledelse er, og hvilke muligheter landets befolkning har til å påvirke utformingen av politikken. Hvilke ønsker og verdier har «folk flest» i Russland? Har den sovjetiske arven mye å si for hvordan Russland styres i dag? Hvor viktig er forholdet til Vesten?

Alt dette og mer vil du kunne lære om ved å gjennomføre studiet i russisk.

Studiemiljø

I dette studiet foregår undervisningen i små grupper, og du får god kontakt med lærerne dine og blir kjent med de andre studentene. Vi har et godt miljø og har forskjellige arrangementer, som teaterbesøk, filmkveld, museumsbesøk og liknende. Russisk-studentene har også sitt eget programutvalg for russisk som arrangerer blant annet studieturer og andre faglig-sosiale arrangementer. 

Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med en mastergrad i russisk. Mastergraden kan igjen kvalifisere deg til forskning som doktorgradsstipendiat. Med en bachelor i russisk kan du jobbe innen blant annet offentlig administrasjon og forvaltning, kommunikasjon og informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner, forlag og mediebedrifter, kulturformidling, forskning og i det private næringslivet. Les hva tidligere russisk-studenter jobber med.

Sjansene for å få den jobben du ønsker øker hvis du planlegger tidlig. Les mer om karrieremuligheter for HF-studenter.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. des. 2021 16:10