Hvorfor velge denne retningen?

Hvorfor har russisk et annet alfabet enn norsk? Hvordan er russisk grammatikk bygd opp? Hvorfor settes Tsjekhovs skuespill stadig opp på teatre i hele verden? Hvorfor gikk Sovjetunionen i oppløsning? Russiskstudiet gir deg svar på disse og mange andre spørsmål.

Som student på russisk har du mulighet til å bli kjent med et spennende fagmiljø og delta på alt fra gjesteforelesninger, seminarer til boklanseringer og filmvisninger i regi av Senter for slaviske og østeuropeiske studier

I løpet av russiskstudiet jobber du med:

  • alfabet, uttale og lydlære
  • russisk grammatikk både praktisk og teoretisk
  • oversettelse av tekster fra norsk til russisk og fra russisk til norsk
  • lesning av russiske tekster – i begynnelsen enklere tekster, etter hvert russiske originaltekster
  • forståelse av russisk slik det snakkes av russere
  • skriving av tekster på russisk
  • russisk litteratur – du blir kjent med russiske forfattere og leser russiske verk i original
  • analyse og forståelse av verkene
  • Russlands historie fra grunnleggelsen av Kiev-staten på 900-tallet frem til i dag
  • praktisk russisk – muntlige ferdigheter oppøves spesielt under oppholdet i Russland

Studiemiljø

Som student på russisk kan du delta i Studentutvalget ved ILOS og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Russisk-studentene har også sitt eget programutvalg for russisk som arrangerer blant annet filmvisninger, studieturer og andre faglig-sosiale arrangementer. 

Følg Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) på facebook.

For mer informasjon om alt UiO og Blindern har å tilby se Livet rundt studiene.

Et semester i Russland

Studenter på bachelor i russisk tilbringer 4. semester (vårsemesteret) i Petrozavodsk, Russland. UiO har utvekslingsavtale med det statlige universitetet i Petrozavodsk hvor du får et intensivt semesters undervisning i russisk språk, litteratur og kultur.

Studier i utlandet gir deg en unik mulighet til å fordype deg i språket, litteraturen og regionen du studerer.

Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med en mastergrad i russisk. Mastergraden kan igjen kvalifisere deg til forskning som doktorgradsstipendiat. Med en bachelor i russisk kan du jobbe innen blant annet offentlig administrasjon og forvaltning, kommunikasjon og informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner, forlag og mediebedrifter, kulturformidling, forskning og i det private næringslivet. 

Sjansene for å få den jobben du ønsker øker hvis du planlegger tidlig. Les mer om karrieremuligheter for HF-studenter.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. nov. 2019 11:52