Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgraden i russisk er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Studieretningen består av:

  • fordypning i russisk, 100 studiepoeng (100-gruppe)
  • støttegruppe i språk-, kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • frie emner, 20 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Studenter med opptak til og med høsten 2018 har et annet studieløp.

Studieløp

6. semester RUS3010 – Russland-studier, oppgaveemneRUS3310 – Russisk litteratur, oppgaveemne eller RUS2130 – Russisk grammatikk 3 Støttegruppe (40-gruppe) Støttegruppe (40-gruppe)
5. semester Valgfritt fordypningsemne i russisk språk, litteratur eller områdestudier Støttegruppe (40-gruppe) Støttegruppe (40-gruppe)
4. semester Delstudier i PetrozavodskavodskDelstudier i Petrozavodsk
3. semester RUS1310 – Russisk litteratur 1

RUS1102 – Russisk språkbruk 2 eller annet fritt valgt emne

Fritt emne
2. semester RUS1101 – Russisk grammatikk 2 RUS1002 – Russisk språkbruk 1
EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester RUS1001 – Russisk grammatikk 1 RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn

Examen facultatum

Anbefalt: EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i russisk (100-gruppe)

90 studiepoeng obligatoriske emner:

10 studiepoeng valgfrie fordypningsemner. Velg ett av følgende emner:

Russisk områdestudier

Russisk språk

Russisk litteratur

Se emnegruppens nettside (100RUS3) for mer informasjon om oppbyggingen av 100-gruppen i russisk.

Delstudier i Petrozavodsk

Alle russiskstudenter skal reise på utveksling til Petrozavodsk i Russland, og vi anbefaler utreise i 4. semester. UiO har en utvekslingsavtale med Det statlige universitetet i Petrozavodsk, hvor du tar emner som kan innpasses i bachelorgraden i russisk. Du tar totalt 30 studiepoeng i russisk språk. Før du kan reise ut må du ha avlagt minst 60 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng i russisk språk. For mer informasjon se Studieopphold i utlandet og kontakt studiekonsulent i russisk.

Studenter som har morsmålskompetanse eller tilnærmet i russisk (C1-C2-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk) kan alternativt velge å søke på andre utvekslingsavtaler i Russland eller russisk-språklige universitet. Se liste over utvekslingsavtaler i Russland. Hvis du av tungtveiende grunner ikke har mulighet til å gjennomføre et semester utvekslingsopphold, må en skriftlig søknad om fritak fra utveksling med begrunnelse sendes til instituttet, studentinfo@ilos.uio.no 

Frie emner

Frie emner er emner på universitets- og høyskolenivå som gir studiepoeng. Det er lurt å tenke godt igjennom hva du skal bruke dine frie emner til. Se her for gode tips om valg av frie emner.

Vi anbefaler at du i tredje semester tar emnet RUS1102 – Russisk språkbruk 2. Dette vil bidra til at du er bedre forberedt på studieoppholdet i Russland.

Du kan også bruke dine frie emner på emnetråder. En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe. Mer informasjon om emnetråder finner du på denne siden.

Støttegruppe (40-gruppe)

Se liste over mulige 40-grupper og les smarte tips for valg av 40-gruppe.

Ta gjerne kontakt med dine lærere og din studiekonsulent for å finne ut hva som er det beste valget for deg.

Du velger 40-gruppe i et annet fag enn russisk. Du kan ikke selv sette sammen en 40-gruppe. Du må forholde deg til oppbyggingen til hver enkelt 40-gruppe.

Examen philosophicum (exphil) og Examen faculatum (exfac)

Du kan velge om du tar EXPHIL03 – Examen philosophicum med seminarvarianten eller selvstudiumsvarianten. Vi anbefaler sterkt at du tar seminarvarianten og følger undervisningen. Exphil kan også tas på engelsk, med samme innhold og pensum. Den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), oppfyller samme krav til exphil i bachelorgrad som den norske. Les mer om valg av exfac her. Har du spørsmål om valg av exfac, ta kontakt med din studiekonsulent.

Informasjon til studenter med opptak til og med høsten 2018

Studenter med opptak til bachelor i russisk til og med høsten 2018 har et annet studieløp. Oppbyggingen av fordypningen i russisk, 100 studiepoeng (100RUS2) er også annerledes. Har du spørsmål, ta kontakt med studiekonsulenten for russisk.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter og/eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra emner. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 24. apr. 2019 11:37 - Sist endret 21. juni 2021 15:30