English version of this page

Romfysikk og -teknologi (studieretning)

Vil du lære mer om nordlys, romvær og det nære verdensrommet? Vil du forstå fenomener som oppstår i jordens omgivelser eller lage instrumenter som vi kan bruke til å utforske verdensrommet, da burde du studere romfysikk og -teknologi.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)