Hvorfor velge denne retningen?

Vil du lære mer om nordlys, romvær og det nære verdensrommet? Vil du forstå fenomener som oppstår i jordens omgivelser eller lage instrumenter som vi kan bruke til å utforske verdensrommet, da burde du studere romfysikk og -teknologi.

På studieretningen i romfysikk og –teknologi kan du spesialisere deg videre i enten romfysikk eller romteknologi. Det er også mulig å ta en masteroppgave som går på tvers av de to retningene. Du velger selv om du vil arbeide analytisk, numerisk eller praktisk – eller du kan kombinere alle tre om du ønsker det.

Romfysikk

Velger du å spesialisere deg i romfysikk vil mye av det du lærer handle om de fundamentale fysiske prosessene som foregår i plasmaet i verdensrommet. Gjennom å kombinere fysikken du har lært om tidligere, som Newtons bevegelseslover, med statistisk mekanikk og Maxwells likninger, kan vi studere alt fra hvordan den øvre atmosfæren i verdensrommet påvirker GPS-signaler til hvordan kometer interagerer med solvinden. Innenfor romfysikk kan spørsmål vi typisk stiller oss besvares ved hjelp av eksisterende data eller numeriske modeller- eller en kombinasjon av begge.

Romteknologi

Velger du å spesialisere deg i romteknologi vil masteroppgaven være mer praktisk rettet. Her kan du være med å lage og utvikle elektronikk som brukes i verdensrommet på forskningsraketter eller satellitter. Du kan for eksempel være med  å utvikle elektriske komponenter som sikrer kommunikasjon mellom en rakett og mini-nyttelaster, eller du kan hjelpe til med å miniatyrisere satellitt- og rakettinstrumenter. Ved seksjonen har vi flere ingeniører som hjelper masterstudentene med masteroppgaven og det praktiske arbeidet som hører med.

Ta en master i samarbeid med 4DSpace-gruppen

Det vil også være mulig å ta en master i samarbeid med 4DSpace-gruppen. 4DSpace er et endringsmiljø her ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, bestående av medlemmer fra fagdisiplinene fysikk, informatikk og matematikk. Målet er å forstå hvordan instabiliteter og turbulens påvirker jordas øvre atmosfære (også kalt ionosfæren) gjennom å utvikle måleinstrumenter, numeriske modeller og verktøy for dataanalyse.

Internasjonalisering

Vi anbefaler også våre studenter på denne studieretningen å ta utvalgte emner eller et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Du kan også ta deler av masteren i utlandet eller få en utenlandsk medveileder når du jobber med masteroppgaven.

Studiemiljø

På romfysikk og –teknologi er veien mellom studenter og ansatte er kort. Som masterstudent hos oss får du tilbud om leseplass , som gjør det mulig å få hjelp av andre studenter og doktorgradsstipendiater.

Sammen med 4DSpace-gruppen har vi et svært internasjonalt miljø med mange samarbeidspartnere over hele verden, blant annet Canada, USA, Japan og Russland.

Annenhver uke samles alle studentene hos 4DSpace-gruppen og  presenterer sitt arbeid og hva de skal jobbe med fremover.

Hvert år inviterer vi alle våre studenter til julebord og felles lunsj, og minst to ganger i året har vi grillfest.


Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 30. aug. 2019 14:55