Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen består av 60 studiepoeng teoretisk pensum og en masteroppgave på 60 studiepoeng. Du må se programmets hovedside for generelle krav til oppbygging og gjennomføring.

Obligatoriske emner

Velger du å ta en master hos oss vil det være veldig aktuelt å ta et emne ved Universitetssenteret på Svalbard etter anbefaling fra veileder.

Andre relevante emner

Resten av emnene i det teoretiske pensumet kan du velge fritt sammen med veileder innenfor de retningslinjer som gjelder for sammensetning av teoretisk pensum i programmet.

Utveksling 

Det er mulig å ta deler av masterstudiet i utlandet. Vi anbefaler å dra på utveksling i 2. eller 3. semester. Se felles informasjon om studier i utlandet på programsiden.

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 14. mars 2020 01:32