Hva lærer du?

Etter fullført master ifysikk med studieretningen romfysikk og –teknologi vil du ha solide kunnskaper om plasmafysikk, romvær og hvordan vi måler relevante plasmaparametere.

Gjennom masterstudiene på romfysikk og –teknologi vil du få forståelse av teorien for plasmas dynamiske oppførsel, samt spesialkompetanse innen magnetiserte planetatmosfærer og energitransport i sol-jord-systemet. Dette innebærer kunnskap om fysikalske fenomener i den magnetiserte delen av jordens omgivelse som påvirker teknologiske systemer i rommet og på bakken. Studieretningen i romfysikk og –teknologi vil også gi deg kunnskap om forskjellige målemetoder for typiske plasmaparametere og kunnskap om utvikling av måleelektronikk. Videre vil du få erfaring i bruk av avanserte signalanalysemetoder, numerisk simulering og erfaring i utvikling av instrumenter og elektronikk for romfart.

Når du tar en master hos oss vil du være aktivt involvert i forskning i samarbeid med andre institutter. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du grunnleggende vitenskapelige arbeidsmetoder, du lærer å arbeide selvstendig med et stort prosjekt, masteroppgaven din, og du får øvelse i å lage en klar, strukturert og kritisk skriftlig fremstilling.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27