Jobb og videre studier

Etter fullført mastergrad i romfysikk og teknologi er du i en unik posisjon på arbeidsmarked. Som fysiker har du god trening i anvendelser av analytiske metoder, logikk, dataanalyse, og programmering. Du har ferdigheter som er ettersøkt i industrien.

Romrelatert industri vokser både i Norge og internasjonalt, og vårt samfunn er stadig mer avhengig av rombasert data, for eksempel værprognose eller overvåking av jordbruk.

Flere av våre tidligere studenter jobber i romrelatert industri. Noen av dem har jobbet med spennende ESA-prosjekter, bygget instrumenter for satellitter, andre er blitt forskere, jobber i offentlige foretak eller i private bedrifter.

De metodene som du har lært gjennom masterstudiet kan lett anvendes mot andre felter hvor man må kombinere store mengder av data, jobbe med statistiske modeller, høykvalitets instrumentering, eller utvikling av numeriske modeller. Derfor burde man kanskje si at verden er åpen for dem som kan fysikk!

Du kan også fortsette med videre studier på PhD nivå og fokusere på forskning. Romvær-problematikk og hvordan den påvirker samfunnet er i stadig vekst globalt, og det er det mange muligheter til forskning innen romfysikk, plasmafysikk, romteknologi utenlands.

Hvis du ønsker å undervise i videregående skole, kan du kombinere dine studier med praktisk-pedagogisk utdanning for å bli kvalifisert.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 12. juli 2017 13:07