Undervisning og eksamen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er veldig variert. Gjennom forelesninger blir sentrale deler av pensum gjennomgått og belyst med utvalgte eksempler. Gruppetimer og arbeid med semesteroppgaver/feltrapporter gir deg nye ferdigheter gjennom praktiske øvelser. Obligatoriske øvelser og muntlige presentasjoner gir deg trening i å uttrykke deg via akademisk språk, både skriftlig og muntlig.

Ekskursjoner er en veldig viktig undervisningsform innen geofag, og mange emner inneholder derfor en obligatorisk ekskursjon. Gjennom feltobservasjoner øver du opp god vitenskapelig vurderingsevne, samt at du lærer på en annerledes måte enn ved å bare lese stoffet.

Undervisningssted

For det meste ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo (kart)

Ekskursjoner og feltturer

Som student ved Institutt for geofag får du muligheten til å delta på ekskursjoner og feltturer. Ekskursjonene kan vare én dag eller opp til to uker, avhengig av hvilket emne du velger. De fleste ekskursjonene og feltturene er obligatoriske.

Generell informasjon om deltagelse på ekskursjoner og feltturer.

Eksamensformer og vurdering

Eksamensspråk

Engelsk

Karaktersetting

Programmet inneholder både emner som vurderes til bestått/ikke bestått og emner som vurderes langs karakterskalaen fra A til E (F er stryk), jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Hver emnebeskrivelse inneholder utfyllende informasjon om hvilken karaktersetting som anvendes.

Publisert 12. juni 2012 15:36 - Sist endret 27. aug. 2021 13:50