Hvorfor velge dette programmet?

Dette masterprogammet vil gi deg dypere innsikt i hvordan datamaskiner fungerer og hvordan de kan brukes til problemløsning. Informasjonsteknologi er et hjelpemiddel innenfor mange forskjellige feltområder som medisin, bioteknologi, juss, kultur og læring.

Programmet dekker kjernen i informatkk: hvordan lage effektive og rette dataprogrammer for vanskelige problemer?

Masterprogrammet i Informatikk: programmering og nettverk tilbyr spesialisering innenfor fire ulike områder. Avhengig av hvilke emner du har valgt på bachelornivå, kan du velge en spesialisering innenfor områdene:

  • Distribuerte systemer og nettverk fokuserer på bruk av nettverk. Alt fra sammenfallende prosesser inni en datamaskin til verdens omspennende samarbeidende systemer som bruker internett.
  • Software dekker alle aspekter ved programmering i både teori og praksis. Alt fra systemmodellering og formelle spesifikasjoner til implementering ved bruk av forskjellige programmeringsspråk.
  • Logikk fokuserer på hvordan datamaskiner brukes til å løse vanskelige problemer som automatisk resonnement om språk eller svært store mengder data.
  • Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonssystemer kan tåle og håndtere både utilsiktede uhell og bevisst angrep.

Masterprogrammet er bygget opp av emner og masteroppgave. Masteremnene velges i samråd med veileder. Masteroppgaven utføres normalt ved Institutt for Informatikk, men du kan også jobbe med den et annet sted som for eksempel ved et forskningsintitutt eller i en bedrift.

Publisert 12. juni 2012 17:22 - Sist endret 25. jan. 2017 17:17