Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet er to-årig og består av en masteroppgave og teoretisk emnearbeid. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skal utføres under veiledning.

Du kan velge enten mellom en lang masteroppgave (60 studiepoeng oppgave, 60 studiepoeng emner), eller en kort masteroppgave (30 studiepoeng oppgave, 90 studiepoeng emner).

Alle emner på 4000- og 5000-nivå regnes som masteremner. Masteremnene velges i forhold til din valgte spesialisering og i samråd med veileder. Minst 30 studiepoeng må være fra oppbygging og gjennomføring.

Programmet har tilknytning til flere forskningsgrupper. Merk at de forskjellige forskningsgruppene kan ha ulike krav til hvilke kurs du må ha i din bachelorgrad, for at du skal kunne skrive en masteroppgave med tilknytning til deres gruppe.

Distributed multimedia systems (DMMS)

Networks and distributed systems (ND)

Programmering og Software Enginering (PSE)

Precise modeling and analysis (PMA)

Logic and Intelligent Data (LogID)

Wireless Networks and Security (WNaS)

 

Spesialiseringer

Masterprogrammet i Informatikk: programmering og nettverk tilbyr spesialisering innenfor fire ulike områder. Avhengig av hvilke emner du har valgt på bachelornivå, kan du velge en spesialisering innenfor områdene:

  • Distribuerte systemer og nettverk fokuserer på bruk av nettverk. Alt fra sammenfallende prosesser inni en datamaskin til verdens omspennende samarbeidende systemer som bruker internett.
  • Software dekker alle aspekter ved programmering i både teori og praksis. Alt fra systemmodellering og formelle spesifikasjoner til implementering ved bruk av forskjellige programmeringsspråk.
  • Logikk fokuserer på hvordan datamaskiner brukes til å løse vanskelige problemer som automatisk resonnement om språk eller svært store mengder data.
  • Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonssystemer kan tåle og håndtere både utilsiktede uhell og bevisst angrep.

Det er også mulig å sette sammen en spesialisering selv.

Lang masteroppgave

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Kort masteroppgave

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremner
2. semester Masteremner
1. semester Masteremner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Relevante emner for Distribuerte systemer og nettverk

Høstemner:

Våremner:

Relevante emner for Software

Høstemner:

Våremner:

Relevante emner for Logikk

Høstemner:

Våremner:

Relevante emner for Informasjonssikkerhet

Høstemner:

Våremner:


Oversikt over emner som tilbys ved Institutt for informatikk

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. juni 2012 17:22 - Sist endret 6. juli 2017 16:53