Hva lærer du?

Informatikk: digital økonomi og ledelse er rettet mot deg som ønsker å ta ledende roller i høyteknologiske bedrifter, spesielt IKT- og programvare-selskaper. Programmet tilbyr en blanding av informatikk- og forretnings-administrative fag, og gir deg kunnskaper og ferdigheter som tillater deg å knytte forbindelsen mellom system- og forretningsutvikling.

Etter at du har fullført bachelor i Informatikk: digital økonomi og ledelse, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har kunnskaper om økonomi, markedsføring, organisasjonsledelse og strategi for høyteknologiske bedrifter:

 • Du forstår hvordan teknologi utvikler seg over tid, og hvordan utviklingen påvirker markeder og bedrifters strategiske handlingsrom.
 • Du forstår hvordan teknologisk baserte tjenester og produkter utformes, og hvilke forretningsmodeller som kan brukes for å skape teknologiske bedrifter.
 • Du kjenner til teori om gruppe- og prosjektarbeid i teknologibedrifter.

Du har kunnskaper om programvares, datamaskiners og datanetts oppbygging, virkemåte og sikkerhet:

 • Du forstår hvordan store datasystemer er bygget opp og hvordan de modelleres, programmeres, valideres og vedlikeholdes.
 • Du kjenner datateknologiens muligheter og begrensninger.
 • Du har gode kunnskaper om IKT sin rolle i bedrifter og samfunn.

Ferdigheter

Du kan bidra i ledelsen av teknologisk bedrifter, og fungere som et bindeledd mellom teknologisk kompetanse og andre deler av bedrifter og organisasjoner:

 • Du kan analysere og kommunisere ditt syn på teknologisk utvikling, bidra til bedriftens innovasjon og gjenkjenne tegn på teknologisk disrupsjon.
 • Du kan arbeide både selvstendig og i grupper og du kan, etter noe videre opplæring, lede slike grupper.

Du kan analysere kundebehov og utforme markedsføringsstrategier for teknologiske produkter og tjenester:

 • Du forstår økonomiske modeller og regnskap og kan utøve den økonomiske kontroll som kreves i et teknologiselskap.
 • Du forstår finansiell teori og kan analysere investeringer i teknologi og markedsutvikling.

Du kan utvikle og programmere middels store datasystemer og følge med på fagets utvikling:

 • Du kan lage effektive og sikre programmer og programmer av god kvalitet.
 • Du kan bruke aktuell programvare som verktøy, og lære deg å bruke nye verktøy.
 • Du behersker å lese, forstå og kommunisere relevant fagstoff og sette deg inn i nye aspekter av faget.

Generell kompetanse

Du kan reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 14. juli 2021 14:30