Hva lærer du?

Kunnskaper

En kandidat med mastergrad i informatikk: robotikk og intelligente systemer, har avansert kunnskap innenfor ett eller flere temaer innenfor robotikk, digital  systemkonstruksjon/innebygde systemer, intelligente systemer (maskinlæring, kunstig intelligens),  kybernetikk, autonome systemer. Det kan inkludere hvordan systemer og maskiner kan tolke omgivelser, handle intelligent og tilpasse seg. Dette innebærer at kandidaten har:

 • Kunnskap om metoder som ligger på forskningsfronten innenfor ett eller flere  av temaene.  
 • Kunnskap om metodenes styrker og svakheter i forhold til andre kjente metoder.  
   

Ferdigheter

En kandidat med mastergrad i informatikk:robotikk og intelligente systemer, kan analysere/modeller(e)/konstruere store/avanserte systemer Dette innebærer at kandidaten kan:  

 • Analysere / modellere / konstruere et avansert system innenfor ett eller flere av  temaene ovenfor  
 • Sette opp og utføre eksperimenter innenfor temaene  
 • Kjenne til og ta i bruk verktøy for analyse, modellering og implementasjon  
 • Beskrive bakgrunn, utviklet system og tilhørende eksperimenter i en  masteroppgaverapport.  
   

Generell kompetanse

En kandidat med mastergrad i informatikk: robotikk og intelligente systemer, kan jobbe selvstendig med og fullføre et større vitenskapelig prosjekt.  Dette innebærer at kandidaten kan:     

 • Analysere et problem og sette opp et prosjekt for hvordan man skal jobbe mot  en løsning  
 • Lese og evaluere forskningslitteratur og sette eget arbeid i perspektiv til denne  
 • Jobbe langsiktig med, og fullføre et større prosjekt i tide  
 • Skrive vitenskapelige rapporter  
 • Kommunisere kunnskap både skriftlig og muntlig 
Publisert 22. des. 2016 12:42 - Sist endret 13. jan. 2020 15:05