Hva lærer du?

Kunnskaper

En kandidat med mastergrad i informatikk: robotikk og intelligente systemer, har avansert kunnskap innenfor ett eller flere temaer innenfor robotikk, digital  systemkonstruksjon/innebygde systemer, intelligente systemer (maskinlæring, kunstig intelligens),  kybernetikk, autonome systemer. Det kan inkludere hvordan systemer og maskiner kan tolke omgivelser, handle intelligent og tilpasse seg. Dette innebærer at kandidaten har

 • kunnskap om metoder som ligger på forskningsfronten innenfor ett eller flere av temaene
 • kunnskap om metodenes styrker og svakheter i forhold til andre kjente metoder
   

Ferdigheter

En kandidat med mastergrad i informatikk:robotikk og intelligente systemer, kan analysere/modeller(e)/konstruere store/avanserte systemer. Dette innebærer at kandidaten kan

 • analysere/modellere/konstruere et avansert system innenfor ett eller flere av  temaene ovenfor  
 • sette opp og utføre eksperimenter innenfor temaene  
 • kjenne til og ta i bruk verktøy for analyse, modellering og implementasjon  
 • beskrive bakgrunn, utviklet system og tilhørende eksperimenter i en  masteroppgaverapport

Generell kompetanse

En kandidat med mastergrad i informatikk: robotikk og intelligente systemer, kan jobbe selvstendig med og fullføre et større vitenskapelig prosjekt. Dette innebærer at kandidaten kan

 • analysere et problem og sette opp et prosjekt for hvordan man skal jobbe mot en løsning
 • lese og evaluere forskningslitteratur og sette eget arbeid i perspektiv til denne
 • jobbe langsiktig med, og fullføre et større prosjekt i tide
 • skrive vitenskapelige rapporter
 • kommunisere kunnskap både skriftlig og muntlig
Publisert 22. des. 2016 12:42 - Sist endret 15. juli 2021 10:36