Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng.
Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Programmet har 2 studieretninger:

Studieløp

Eksempel med lang masteroppgave på 60 studiepoeng

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel med kort masteroppgave på 30 studiepoeng

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellen ovenfor viser eksempler på hvordan studieløpet kan bygges opp. Du kan strukturere studieløpet annerledes om du ønsker det, for eksempel ved å starte på masteroppgaven allerede i første semester.

Emner og masteroppgave

Valg av emner og tema for masteroppgaven gjøres i samarbeid med veilederen din det første semesteret. Du kan få veileder ved Institutt for informatikk, eller ved Institutt for teknologisystemer, avhengig av studieretning.

Alle emner skal normalt fullføres og bestås før siste semester. Se den enkelte studieretning for informasjon om obligatoriske og anbefalte emner.

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som utføres under veiledning. Du kan velge å skrive enten en lang oppgave som utgjør 60 studiepoeng, i tillegg til 60 studiepoeng med emner, eller en kort oppgave som utgjør 30 studiepoeng, i tillegg til 90 studiepoeng med emner. Minst 30 studiepoeng må være fra oppbygging og gjennomføring. Velger du en lang oppgave fordeles arbeidet over flere semestre. Innlevering av masteroppgaven skjer på en fast dato i siste semester. Velger du en kort masteroppgave presenteres emnet for masteroppgaven på en gitt dato i begynnelsen av semesteret og fristen for innlevering er den 17. uken etter denne datoen. En kort masteroppgaven må skrives i sin helhet i det fjerde semesteret. Masteroppgaven skal presenteres offentlig ved semesterslutt. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven.

Ved studieretningen Robotikk og intelligente systemer vil du ha hovedveileder fra ansatte i forskningsgruppen Robotikk og intelligente systemer ved institutt for informatikk. Ved studieretningen Kybernetikk og autonome systemer vil du ha hovedveileder fra ansatte ved seksjon for autonome systemer og sensorteknologier ved institutt for teknologisystemer. Studenter kan også ha hovedveileder fra forskningsgruppen for Nanoelektronikk ved institutt for informatikk hvis oppgaven er relevant for studieretningen og fagkravene oppfylles.

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid enn to år, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke følger gjeldende regler for studieprogresjon.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: robotikk og intelligente systemer

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:42 - Sist endret 25. mars 2022 13:57