Jobb og videre studier

Jobbmulighetene er mange etter en master i Informatikk: robotikk og intelligente systemer

Med en mastergrad i Informatikk: robotikk og intelligente systemer vil du kunne ha mulighet til å jobbe med:

  • utvikling av programvare og maskinvare
  • kunstig intelligens og maskinlæring for roboter og autonome systemer, og i andre programvaresystemer
  • medisinsk teknologi

Du vil kunne jobbe:

  • i konsulentfirmaer
  • i oppstartsbedrifter
  • i teknologibedrifter som utvikler større produkter innen maskinvare og programvare
  • på et universitet, forskningsinstitusjoner og sykehus.

Gjennom arbeidet med å skrive en masteroppgave i informatikk lærer du å jobbe selvstendig og å organisere og planlegge ditt eget arbeid innenfor bestemte tidsfrister. Du lærer å anvende teoretisk og praktisk kunnskap du har tilegnet deg gjennom studieløpet ditt i et eget originalt arbeid, en masteroppgave.

I løpet av masterstudiene lærer du også å skrive og arbeide med vitenskapelig materiale - du lærer å samarbeide med andre om forskningsspørsmål og kommunisering om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor informatikkfaget. Du vil kunne formidle eget arbeid og kunne tilegne deg og forholde deg til de tilbakemeldingene du får.

Les mer om hvilken kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse du tar med deg inn i arbeidslivet fra dette studieprogrammet.

Mastergraden i Informatikk: robotikk og intelligente systemer gir også videre grunnlag for forskerutdanningen innenfor faget informatikk.  


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:42 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29