Jobb og videre studier

Jobb

Utdannelsen gir deg spennende jobbmuligheter, og du blir særlig kvalifisert for jobber som etterspør IT-kompetanse kombinert med kompetanse om språk og kommunikasjon mellom mennesker.

Vårt naturlige språk og kommunikasjon mellom mennesker er viktig i utviklingen av fremtidens datasystemer. Studiet kvalifiserer både til stillinger innen næringsliv og offentlig forvaltning, og til forsker- og undervisningsstillinger. Studiet kvalifiserer også til videre forskerutdanning gjennom ph.d-studiet.

Videre studier

Etter endt bachelor kan du ta en mastergrad i Informatikk: språkteknologi.

Avhengig av hva du velger blant de valgfrie emnene, kan du også kvalifisere deg til andre masterstudier ved MN-fakultetet. Hvis du velger informatikk- og matematikkemner i de frie emnene vil programmet kunne kvalifisere for masterstudier i informatikk, for eksempel: Informatikk: programmering og systemarkitektur. Det er også muligheter for å ta en mastergrad ved Det humanistiske fakultetet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 3. mai 2016 15:33 - Sist endret 18. des. 2017 14:59