Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Informatikk: språkteknologi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 110 studiepoeng
  • Emnegruppe innen lingvistikk eller et språkfag, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester, 30 studiepoeng

Studieløp

6. semester 40-gruppe IN3050 – Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring/valgfritt emne
5. semester

Utviklingssemester/frie emner/IN3120 – Søketeknologi

4. semester
 

 

40-gruppe IN2110 – Språkteknologiske metoder
3. semester

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/IN2040 – Funksjonell programmering

40-gruppe 40-gruppe
2. semester IN1150 – Logiske metoder
1. semester IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering og HMS-emner IN1020 – Introduksjon til datateknologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Noen av de obligatoriske emnene har krav om matematikk R1/(S1+S2) fra videregående skole, men som student på dette programmet er du fritatt fra dette kravet på obligatoriske emner.

Obligatoriske fellesemner

Emnegruppe innen lingvistikk eller et språkfag

Fordi programmet er tverrfaglig, skal du velge en emnegruppe på tilsammen 40 studiepoeng. Les mer om valg av 40-gruppe.

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, eller reise på utveksling til utlandet. 5. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester. Hvis du ikke reiser på utveksling i 5. semester er IN3120 – Søketeknologi anbefalt valgt. 

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Det anbefales at du velger emner som kompletterer informatikkemner du har tatt tidligere, eller tar flere emner innenfor samme fagfelt som støtteemnene dine innen lingvistikk, eller et språkfag. Dersom du ønsker å ta flere informatikkemner, er det anbefalt å velge mellom følgende emner. For disse informatikkemnene får du også fritak fra krav om matematikk R1/(S1+S2) fra videregående skole:

Dersom du har R1 kan du ta informatikkemner med dette kravet. Send en e-post til studieadministrasjonen ved Institutt for informatikk.
Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved institutt for informatikk.

Overgangsordninger - IN-/INF-emner

Høsten 2017 vil alle nye emner i informatikk endre emnekoder fra INFXXXX til INXXXX. Etter hvert vil alle emner få en IN-kode. Dette kan få noen følger for deg som har tatt emner med INF-kode. Overgangsordninger for studenter som startet høsten 2017 eller senere.

Godkjenning av emner fra andre læresteder

Dersom du har utdanning fra andre læresteder kan du søke om å få emnene innpasset.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Informatikk: språkteknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:59 - Sist endret 16. nov. 2020 14:42