Kristin Braa

Underviser blant annet innen forskningsmetoder, forskningsstrategier og forskningsdesign.

Kontakt: Personpresentasjon på uio.no
Arbeidssted: Institutt for informatikk, UiO
Stilling: Professor og seksjonsleder for forskningsgruppen HISP

Bakgrunn

Emneansvarlig for Innføring i forskningsmetoder og Design av masteroppgaven.

Arbeider med IKT for utvikling med et særlig fokus på bruk av mobilteknologi for helsearbeidere i 3.verden (se aksjonsforskningsprosjektet HISP).

 

Publisert 20. mai 2020 11:57 - Sist endret 11. mars 2021 16:36