Jobb og videre studier

Jobb

Årsenheten i italiensk kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er årsenheten nyttig i mange forskjellige type jobber hvor italienskkunnskaper er nødvendige.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke planlegger å ta et bachelorprogram. Det er aktuelt for deg som

  • skal fullføre uavsluttet utdanning
  • ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner
  • vil gjøre deg nærmere kjent med italiensk som mulig fagfordypning eller støttefag i en senere bachelorgrad

Les mer om karrieremuligheter

Studere videre

Emnene i årsenheten kan

Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir årsenheten undervisningskompetanse i italiensk på ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for PPU. Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.

Opptakskrav til PPU ved UiO.

Publisert 12. jan. 2015 11:56 - Sist endret 4. juli 2016 15:37