Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet bestemmes sammen med veileder og må inneholde minst 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner:

Hvis ikke BIOS3900 – Biokjemi 2 eller tilsvarende emne er tatt i løpet av bachelorgraden, må  BIOS4xxx – Biokjemi 2 inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

De resterende emnene kan velges blant emner ved Kjemisk institutt eller ved institutt for biovitenskap.

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. På denne studieretningen er det naturlig å velge veileder og tema for masteroppgave hos en av forskningsgruppene under seksjon for Kjemisk Livsvitenskap, Bio-inspirerte Materialer og Bioanalytiske Kjemi. Seksjonen kan tilby masteroppgaver innen biomaterialer, soft matter, polymerkjemi, énkrystall røntgendiffraksjon, molekylærbiologi og proteinkjemi. NB! Hvis du ønsker masteroppgave og veileder fra gruppen Bioanalytisk kjemi må du søke opptake til studieretningen analytisk kjemi.

Du kan også finne veileder og tema for masteroppgaven i tilknytning til disse forskningsgruppene/prosjektene:

Publisert 22. des. 2016 12:54 - Sist endret 14. okt. 2020 15:56