KJM5310 – Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM5310 gir et oppdatert innblikk i sammenhengen mellom struktur og funksjon som er aktuelt i dagens forskning. Emnet fokuserer på proteinstruktur og -funskjon, men oppbygging av karbohydrater og nukleinsyrer blir også gjennnomgått. I tillegg gir emnet en innføring i eksperimentelle metoder for stukturbestemmelse og strukturprediksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha kjennskap til strukturen til de viktigste typer biologiske makromolekyler og prinsippene for deres oppbygging
  • Fundamental forståelse om sammenhengen mellom struktur og funksjon
  • Ha kjennskap til proteinklassifiseringer og detaljert kunnskap om enzymer, motorproteiner, virusproteiner, proteiner i immunsystemet, amyloider og prioner, samt membranproteiner og store biomolekylære komplekser som fettsyresyntase og ribosomet
  • Ha innsikt i eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse, proteinfolding og strukturprediksjon
  • Kunne lage profesjonelle bilder av biologiske molekyler
  • Lese originale vitenskaplige artikler og presentere dem muntlig på engelsk for andre studenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111, KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 434.

Undervisning

Emnet omfatter 28 timer forelesninger og 16 timer obligatoriske kollokvier og en obligatorisk oppgave som skal presenteres muntlig.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A-F). Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Fram til høsten 2009 het emnet Biologiske makromolekylers struktur.

Godkjent obligatorisk oppgave er kun gyldig ett semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk