Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Programmet kombinerer  studier av kjønn og et valgt fordypningsfag.  Dette gir deg kunnskap om faget knyttet opp mot temaer som feministisk teori, kjønn og makt, oppvekst, etnisitet og seksualitet. 

Hva kan du jobbe med?

  • mehsen-nora-200x188 Rådgiver

    Ved siden av studiene engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og fikk praktisk erfaring fra likestillingsarbeid. Nå er det nettopp likestilling jeg jobber med i Bufdir, sier Nora Mehsen som har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi.

  • overli-ingvil-thallaug-200x256 Sekretær/utreder for ekspertgruppe

    Utdanningen har gitt meg faglig innsikt og trygghet på et svært komplekst felt, sier Ingvil Thallaug Øverli. Hun har en bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier og jobber som utreder i Helsedirektoratet.