Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Programmet kombinerer  studier av kjønn og et valgt fordypningsfag.  Dette gir deg kunnskap om faget knyttet opp mot temaer som feministisk teori, kjønn og makt, oppvekst, etnisitet og seksualitet. 

Hva kan du jobbe med?

  • Bildet kan inneholde: halskjede, klær, panne, smil, leppe. Rådgiver ved Reform – ressurssenter for menn

    Frivillig arbeid en god inngang for å få en fot innenfor bransjen du ønsker å jobbe i når du er ferdig med studiene, sier Mali Storbækken som har en bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier.

  • andersen-linn-200x243 Ungdomssekretær og vitenskapelig assistent

    Jeg er heldig og jobber med forhold knyttet til likestilling og arbeidsmarkedet, noe som var en sentral del av studiene mine, sier Linn Andersen. Hun er ungdomssekretær i LO og vitenskapelig assistent ved UiB.

  • nerum-sara-rydland-200x243 Politisk rådgiver

    Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra HF er tverrfagligheten og evnen til å se ting fra ulike fagfelts perspektiver, sier Sara Rydland Nærum. Hun har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og jobber som politisk rådgiver i Sex og samfunn.