Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Har du lyst til å lære mer om kjønn, likestilling og feministisk teori? Her får du muligheten til å kombinere studier av kjønn og et annet fagområde. Du tilegner deg kunnskap om faget du har valgt og temaer som feministisk teori, kjønn og makt, oppvekst, seksualitet og interseksjonalitet.

Møt en av våre studenter

 

Hva kan du jobbe med?