Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Er kjønn noe man er, noe man blir eller noe man gjør? Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Program for tverrfaglige kjønnsstudier tar opp både menns og kvinners situasjon ut fra et kjønnsperspektiv og gir deg innsikt i emner som kjønn og makt, feministisk teori, og seksualitet og intimitet.

Hva kan du jobbe med?

  • mehsen-nora-200x188 Rådgiver 28. apr. 2017 10:21

    Ved siden av studiene engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og fikk praktisk erfaring fra likestillingsarbeid. Nå er det nettopp likestilling jeg jobber med i Bufdir, sier Nora Mehsen som har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi.

  • andersen-linn-200x243 Ungdomssekretær og vitenskapelig assistent 28. apr. 2017 10:21

    Jeg er heldig og jobber med forhold knyttet til likestilling og arbeidsmarkedet, noe som var en sentral del av studiene mine, sier Linn Andersen. Hun er ungdomssekretær i LO og vitenskapelig assistent ved UiB.