Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Programmet kombinerer  studier av kjønn og et valgt fordypningsfag.  Dette gir deg kunnskap om faget knyttet opp mot temaer som feministisk teori, kjønn og makt, oppvekst, etnisitet og seksualitet. 

Hva kan du jobbe med?

  • andersen-linn-200x243 Ungdomssekretær og vitenskapelig assistent

    Jeg er heldig og jobber med forhold knyttet til likestilling og arbeidsmarkedet, noe som var en sentral del av studiene mine, sier Linn Andersen. Hun er ungdomssekretær i LO og vitenskapelig assistent ved UiB.

  • mehsen-nora-200x188 Rådgiver

    Ved siden av studiene engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og fikk praktisk erfaring fra likestillingsarbeid. Nå er det nettopp likestilling jeg jobber med i Bufdir, sier Nora Mehsen som har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi.