Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Er kjønn noe man er, noe man blir eller noe man gjør? Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Program for tverrfaglige kjønnsstudier tar opp både menns og kvinners situasjon ut fra et kjønnsperspektiv og gir deg innsikt i emner som kjønn og makt, feministisk teori, og seksualitet og intimitet.

Hva kan du jobbe med?

  • overli-ingvil-thallaug-200x256 Sekretær/utreder for ekspertgruppe 28. apr. 2017 10:21

    Utdanningen har gitt meg faglig innsikt og trygghet på et svært komplekst felt, sier Ingvil Thallaug Øverli. Hun har en bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier og jobber som utreder i Helsedirektoratet.

  • mehsen-nora-200x188 Rådgiver 28. apr. 2017 10:21

    Ved siden av studiene engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og fikk praktisk erfaring fra likestillingsarbeid. Nå er det nettopp likestilling jeg jobber med i Bufdir, sier Nora Mehsen som har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi.