Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Som student har du mulighet til å reise på utveksling i løpet av både Ba og Ma graden. Årsenhetsstudenter har ikke mulighet til å reise på utveksling. UiO tilbyr avtaler over hele verden, men STK har også noen egne avtaler innen Erasmus+ og en avtale med Queen`s University i Canada. STKs egne studenter har første prioritet på disse avtalene, men studenter fra andre program kan også søke om det er ledig plass.

Hvor kan du reise

 

Canada

Tyskland

Polen

Finland

Sverige

 

 

I tillegg tilbyr Det humanistiske fakultet, og en rekke av instituttene ved HF følgende avtaler med relevans for TKS-programmet, for eksempel:

Nederland

Sør-Korea

 

Andre aktuelle avtaler

 

 

For å få vite mer

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten ved tverrfaglige kjønnsstudier


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. sep. 2017 14:28