Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Som student har du mulighet til å reise på utveksling både på både BA og MA programmet. Årsenhetsstudenter har ikke mulighet til å reise på utveksling. UiO tilbyr avtaler over hele verden, men STK har også noen egne avtaler innen Erasmus+ og en avtale med Queen`s University i Canada. STKs egne studenter har første prioritet på disse avtalene, men studenter fra andre program kan også søke om det er ledig plass.

Når kan du dra?

Som bachelorstudent anbefaler vi at du legger oppholdet til 5. semester og benytte deg av de frie emnene. 

Hvor kan du reise?

For studenter på tverrfaglige kjønnsstudier anbefaler vi spesielt disse avtalene:

Canada

Queen`s University

Tyskland

Humboldt Universität, Berlin

Sverige

Stockholms universitet

I tillegg tilbyr Det humanistiske fakultet, og en rekke av instituttene ved HF følgende avtaler med relevans for TKS-programmet, for eksempel:

Nederland

Radboud Universiteit Nijmegen

Sør-Korea

Ewha Womans University

Andre aktuelle avtaler

Alle avtaler ved UiO

For å få vite mer

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med studierådgiver ved tverrfaglige kjønnsstudier


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. jan. 2022 14:28