Jobb og videre studier

Etter endt bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier kan du fortsette på en master i Gender studies eller i den fagfordypningen du velger i bachelorgraden din.  Jobbmulighetene dine kan både henge sammen med kompetansen du opparbeider deg innenfor kjønn og likestilling, og fagfordypningen du velger. Du kan jobbe med administrasjon og saksbehandling i det offentlige eller i ideelle organisasjoner som arbeider med kjønn og likestilling, med kultur og kulturformidling, medie- og informasjonsarbeid.

Hva gjør tidligere studenter?

  • Bildet kan inneholde: halskjede, klær, panne, smil, leppe. Rådgiver ved Reform – ressurssenter for menn

    Frivillig arbeid en god inngang for å få en fot innenfor bransjen du ønsker å jobbe i når du er ferdig med studiene, sier Mali Storbækken som har en bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier.

  • andersen-linn-200x243 Ungdomssekretær og vitenskapelig assistent

    Jeg er heldig og jobber med forhold knyttet til likestilling og arbeidsmarkedet, noe som var en sentral del av studiene mine, sier Linn Andersen. Hun er ungdomssekretær i LO og vitenskapelig assistent ved UiB.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Det humanistiske fakultet jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 18 prosent; media, forlag og kommunikasjon 12 prosent; kulturlivet 11 prosent; salg, hotell og restaurant 10 prosent; offentlig forvaltning 8 prosent; næringslivet 8 prosent; interesseorganisasjoner 5 prosent; helse og omsorg 5 prosent; og andre bransjer 17 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Hvor mange som jobber i hvilken bransje varierer med hvilket studieprogram kandidatene har tatt. Det var ikke mange nok som svarte på forrige kandidatundersøkelse fra Tverrfaglige kjønnsstudier til å få en pålitelig bransjeprofil for dette spesifikke programmet.

I tabellen er Kulturlivet en samlekategori for "Arkiv, bibliotek, museum" og "Kunst, kultur og kreative næringer". 

Næringslivet er en samlekategori for "Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting", "Bank/Finans/Forsikring/Eiendom", og "IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett".

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som student på dette programmet får du tilbud om å «skygge» en person som jobber innenfor fagfeltet en dag på jobb. Det kan for eksempel være ved Oslo byarkiv, Sex og samfunn, Reform, Norad eller Likestillings og diskrimineringsombudet.

Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.