Kriminologi (bachelor)

De siste årene har vi sett en nedgang i antall anmeldte lovbrudd i Norge. Betyr det at kriminalitet går ned? I så fall hvorfor? Hva er egentlig kriminalitet, og går det i det hele tatt an å måle den?

Hva kan du jobbe med?

  • guro
    Prosjektleder i Røde Kors 28. jan. 2016 17:28

    Guro Sollien Eriksrud er prosjektleder i Oslo Røde Kors. Som student begynte hun som frivillig i Røde Kors' ettervernstilbud "Nettverk etter soning", hvor hun senere fikk jobb.

  • robin-drager-ssb
    Robin Drager - Statistisk sentralbyrå 18. feb. 2013 09:33

    Robin Håset Drager er utdannet kriminolog og jobber med ofre for anmeldte lovbrudd i SSB.