Kriminologi (bachelor)

De siste årene har vi sett en nedgang i antall anmeldte lovbrudd i Norge. Betyr det at kriminalitet går ned? I så fall hvorfor? Hva er egentlig kriminalitet, og går det i det hele tatt an å måle den?

Hva kan du jobbe med?

  • bilde-sandbukt Førstekonsulent i Kriminalomsorgen 8. mars 2016 11:51

    Ingeborg J. Sandbukt jobber som førstekonsulent ved Oslo Friomsorgskontor. Hun arbeider med straffegjennomføring med elektronisk kontroll, også kalt fotlenkesoning.

  • guro Prosjektleder i Røde Kors 28. jan. 2016 17:28

    Guro Sollien Eriksrud er prosjektleder i Oslo Røde Kors. Som student begynte hun som frivillig i Røde Kors' ettervernstilbud "Nettverk etter soning", hvor hun senere fikk jobb.