Jobb og videre studier

Etter å ha tatt bachelorprogrammet i kriminologi vil du kunne få interessante jobber og du har en god plattform for videre masterstudier.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for søknad til masterstudier i kriminologi og rettssosiologi.

Jobb

Kriminologi er nyttig for deg som vil fordype deg i forholdet mellom kriminalitet, kontroll og samfunn og som ønsker å arbeide med slike spørsmål, for eksempel i sosial- eller kriminalomsorgen, planlegging eller forvaltning, media, rettsapparatet, undervisning eller forskning.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. okt. 2013 10:58