Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i kriminologi er et fulltidsstudium på tre år på 180 studiepoeng.

Bachelorgraden består av

Oppbygning av studiet

 

For studenter med oppstart fra og med høsten 2019 gjelder følgende oppbygging:

6. semester KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi Støtteemne
5. semester Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling
4. semester KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
3. semester KRIM1500 – Lovbrudd, lovbrytere og ofre JUROFF1500 – Strafferett SVMET1010 – Kvalitative metoder
2. semester KRIM1300 – Sosial kontroll Støtteemne
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant KRIM1100 – Innføring i kriminologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For studenter med oppstart fra og med høsten 2018 gjelder følgende oppbygging:

6. semester KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi Støtteemne
5. semester KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver Støtteemne
4. semester Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling
3. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant JUROFF1500 – Strafferett SVMET1010 – Kvalitative metoder
2. semester KRIM1300 – Sosial kontroll SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500 (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For studenter med opptak til og med høsten 2017 gjelder denne oppbyggingen:

6. semester KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi Støtteemne
5. semester KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver Støtteemne
4. semester Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling
3. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant Valgfritt emne SVMET1010 – Kvalitative metoder
2. semester KRIM1300 – Sosial kontroll SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført)
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500 (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 

Obligatoriske emner

For studenter med opptak fra og med høst 2019:

80-gruppa (fordypning) i kriminologi består av emnene KRIM1100 – Innføring i kriminologi, KRIM1300 – Sosial kontroll, KRIM1500 (oppstart høst 2020), KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver og KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi. I tillegg må alle studenter ta ex.phil, ex.fac og JUROFF1500 – Strafferett.

For studenter med opptak høst 2018 og senere: 

80-gruppa (fordypning) i kriminologi består av emnene KRIM1000 - Innføring kriminologi, KRIM1300 - Sosial kontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier, KRIM2000 - Sentrale teoretiske perspektiver og KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi. I tillegg må alle studenter ta ex.phil, ex.fac og JUROFF1500 – Strafferett.

Støtteemner

I bachelorgraden din skal du ha 40 stp i støtteemner. For studenter med opptak fra og med høst 2010, skal 20 stp av disse være metodeemnene SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 stp) og SOSGEO1120 – Kvantitativ metode (10 stp). I tillegg velger du 20 stp fra en godkjent støtteemnegruppe. Støtteemner er emner skal gi faglig bredde og bygge opp under kriminologien. Støtteemner skal derfor ikke være kriminologi eller rettssosiologi, men kan eksempelvis være sosiologi, idéhistorie eller annet. Les mer om valg av støtteemner.

Frie emner

Du skal også velge 30 stp frie emner. Dette skal sikre bredde i graden og du kan velge fritt blant emner ved UiO. Du kan også få innpasset utdanning fra andre læresteder.

Overgang fra eldre studieordning

Overlapping og godskrivning fra gammel studieordning

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kriminologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. jan. 2021 15:14