Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i kultur? Medier? Eller lurer du på hvorfor mennesker tenker og handler som de gjør? Da kan kultur og kommunikasjon være noe for deg! Du får et grundig innblikk i forholdet mellom språk, makt og kultur. Du får også bryne deg på dagsaktuelle spørsmål sammen med noen av UiOs mest engasjerte studenter.

Studieprogrammet passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og i hvordan vi tolker og konstruerer vår virkelighet i kontakt med andre mennesker. Du lærer å utvikle og analysere komplekse problemstillinger og å hente inn og kritisk vurdere informasjon. Det er egenskaper som arbeidsmarkedet verdsetter høyt. Det første studieåret gir deg en tverrfaglig innføring. Deretter studerer du ett emne fra hvert av de fire fagområdene:

Du velger å fokusere på ett av disse fire fagområdene videre i programmet. Det siste semesteret skriver du en bacheloroppgave som knytter sammen den kunnskapen du har tilegnet deg. Vi tilrettelegger for og oppfordrer til at studenter skriver bacheloroppgave i nær kontakt med arbeidslivet.

Jobb og videre studier

Du vil få et bredt spekter av jobbmuligheter, særlig innenfor kultur- og mediesektoren. Tidligere studenter jobber for eksempel som kommunikasjonsrådgivere, innen PR og prosjektledelse og med sosiale medier. Les karriereintervju med tidligere studenter.

Studier i utlandet

Programmet har egen utveklingsavtale med Universiteit Maastricht. UiO har i tillegg et stort utvalg av utvekslingsavtaler med andre relevante institusjoner, både i Europa og i andre deler av verden, som du kan benytte deg av. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon har rykte på seg for å ha et godt sosialt miljø med hytteturer, studieturer, julebord, sosiale og sportslige sammenkomster og mannskor. Programutvalget har også mange andre aktiviteter i løpet av semesteret.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 08:49