Marketing technology executive

Sara jobber i Wavemaker.

Foto: Maja Feng Mikalsen

1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg startet i min nåværende stilling som intern. Jeg begynte samtidig på en master i medievitenskap. Dette var et svært hektisk semester og jeg merket fort at nysgjerrigheten ble mer orientert mot det som foregikk på jobb. 

Etter et par måneder som intern fortalte jeg mine ledere at jeg ønsket meg en full stilling hos Wavemaker. Jeg må ha gjort noe riktig, for det fikk jeg!

Jeg bestemte meg for at dette var noe jeg måtte gjøre akkurat nå, mastergraden kan jeg ta senere. 

2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

For å være intern var det et krav om høyere utdanning og helst at man skulle være et stykke på vei.

Det finnes ingen utdanning som retter seg spesifikt mot den typen arbeid jeg nå gjør. Bachelor i kultur og kommunikasjon er heller ikke blant de mest åpenbare. Jeg tror imidlertid at det kreves er en viss type blikk og ikke minst en innstilling.

Ettersom jeg ble ansatt som intern i første omgang, tror jeg arbeidsgiveren var interessert i en viss type person

Jeg tror studiet kultur og kommunikasjon, både miljøet og studieretningen, har hatt mye å si for den personen jeg har blitt.

I tillegg vektlegger bedriften at du har en sterk digital profil, og at du klarer å holde deg oppdatert på utviklingen.

Jeg tror også kvaliteter som gode evner til samarbeid og kommunikasjon er viktig for Wavemaker.

3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver er mange og varierte. Jeg har hovedsakelig en operativ rolle når det gjelder å sette opp digitale markedsføringsaktiviteter.

Jeg tar også i bruk dataene jeg samler inn til strategisk planlegging av fremtidige aktiviteter. 

4. Hva jobber du med akkurat nå? 

Arbeidshverdagen er relativt prosjektbasert, så det varierer en del hva tiden går med til.

Denne uken har jeg satt av en del tid til å utforme en digital strategi for to kunde jeg jobber med. Det innebærer alt fra å kartlegge hvilke digitale platformer de benytter og hvordan, til å identifisere vekstmuligheter.

I tillegg gjør jeg mer rutinemessige arbeidsoppgaver som planlegge og gjennomføre digitale kampanjer. 

5. Hvordan bruker du utdanningen fra kultur og kommunikasjon i jobben din?

Selv om jeg i hovedsak driver med kommersielle markedsaktiviteter i digitale plattformer er det jo i høyeste grad snakk om kommunikasjon og da er alltid mennesker i sentrum.

Da kommer det godt med å ha en forståelse både av hvordan grupper og enkeltmennesker tenker, samt at mennesker er forutsigbart uforutsigbare. 

Jeg bruker kompetansen min fra kultur og kommunikasjon når jeg snakker om mediepåvirkning og hvordan man skal nå frem til forbrukere eller kunder. 

I det store og hele vil jeg si at jeg bruker studiet som et slags overordnet 'tenk' i hvordan jeg jobber. 

Jeg tror min forståelse av kommunikasjon, retorikk og mediepåvirkning er med å skille meg ut fra andre i bedriften, hvor mange har markedsføringsbakgrunn. 

6. Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Ta deg tid til å bli godt kjent med deg selv! Hvis du skal få andre til å forstå hvorfor de bør ansette deg, må du være enda mer klar over det selv. Hva gjør deg unik? Hva kan du tilby? Hvorfor vil du egentlig ha den jobben? Alt begynner med deg som menneske.

Åja, også har jeg tro på en god LinkedIn profil. 

Publisert 1. apr. 2019 16:04 - Sist endret 8. apr. 2019 10:52