Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter
  • studietilbud og gjennomføring av programmet
  • studieveiledning
  • utdanningsplan og StudentWeb
  • søknad om tilrettelegging ved eksamen
  • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • delstudier i utlandet
  • generelle spørsmål

UV-studieinfo

Telefon: 22 84 44 45 (kl. 11-15)

Epost: uv-studieinfo@uv.uio.no

 

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15