Kontakt

Studenter på programmet

 • studieveiledning
 • godkjenning av tidligere utdanning
 • problemer med gjennomføring av programmet
 • utveksling
 • spørsmål om praksis
 • utdanningsplan og StudentWeb

Dersom du har spørmål knyttet til emner på ditt faginstitutt  (eksamen, undervisning, opptak osv., kontakter det aktuelle instituttet direkte. 

 

Epost:  lektorprogrammet@ils.uio.no
telefon: 22 85 50 70

Vi har åpen veiledningstid i Zoom mellom 12:30 og 14:00 på tirsdager og torsdager. Gå til Zoom-rommet

Passord: lektor

Vent i venterommet til du hentet!

 

Studieinformasjon for søkere og studenter
 • studietilbud og oppbygging av programmet
 • opptakskrav og søknadsfrister
 • tilrettelegging 
 • søknad om tilrettelegging ved eksamen
 • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • generelle spørsmål

UV-studieinfo

Telefon: 22 84 44 45 (kl. 11-15)

Epost: uv-studieinfo@uv.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter