Studieopphold i utlandet

Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en fantastisk mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Bildet kan inneholde: blå, varmluftsballong, turkis, azure, elektrisk blå.

Når kan du dra?

Det er lagt opp til at dere kan dra på utveksling i deres 5. semester.

Hvor kan du dra?

Vi anbefaler spesielt disse avtalene:

  • Amsterdam, helt spesielt, der har de generelt mange flinke lingvister, og de har et kurs på BA-nivå i "Linguistic Theories" som vi burde hatt her også, samt et eget studieprogram i tegnspråklingvistikk.
  • Helsinki, der har de blant annet gode typologer.
  • Köln, der har de flinke folk innen typology og grammatikalisering, Sørøst-Asia/Stillehavsregionen, samt en egen avdeling for komparativ-historisk lingvistikk.
  • Konstanz, der har de flinke folk innen mange retninger.
  • University of Edinburgh, se f.eks. emnene som tilbys her.
  • Aristotle University of Thessaloniki.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har avtaler med en rekke fremstående universiteter i Norden og Europa. Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet (HF) har, samt avtaler til Universitetet i Oslo (UiO).

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/

Mange lingvistikkstudenter drar på sommerskole til Kreta, denne skolen holder et meget høyt nivå, men gir ikke studiepoeng. 
CreteLing

Finansiering og praktiske ting

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. aug. 2021 10:53