Finans, forsikring og risiko (studieretning)

Verktøyene i Finans, forsikring og risiko er matematikk og informatikk som du kombinerer med økonomiske og statistiske fag.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)