Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Finans, forsikring og risiko har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40-50 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40-50 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester
5. semester  Fordypningsemne

Fordypningsemne

Fordypningsemne/fritt emne
4. semester STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser Fordypningsemne/fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Spesialisering Finans

Spesialisering Forsikring og risiko

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til.

 

Studieløp for spesialisering Finans

6. semester Utviklingssemester
5. semester STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans

Spesialiseringsemne

Fritt emne
4. semester MAT2400 – Reell analyse STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser EXPHIL03 – Examen philosophicum 
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Studieløp for spesialisering Forsikring og risiko

6. semester Utviklingssemester
5. semester STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse/STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag Fritt emne Fritt emne
4. semester STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser  STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 6. semester.

Følgende emner kan være aktuelle som frie emner avhengig av interesse, bakgrunn og hva som passer i timeplanen i aktuelle semestere:

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. nov. 2021 10:54