Hva lærer du?

Studieretningen Matematikk for anvendelser under masterprogrammet i Matematikk har som mål å utdanne kandidater som kan modellere problemer i et matematisk språk, løse problemet gjennom bruk av matematisk teori, og kunne implementere løsninger i den opprinnelige problemstillingen.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:09 - Sist endret 7. feb. 2020 16:30