Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Matematikk for anvendelser har spesialiseringer innen forskjellige matematiske forskningsområder: lineær optimering og kombinatorisk matriseteori, partielle differensiallikninger, og stokastisk analyse.

Emner

Hver spesialisering har sine anbefalte emner og emnekombinasjoner, men det er alltid rom for å sette opp andre emnekombinasjoner. De ulike emnene innenfor en spesialisering bygger i stor grad på hverandre, det kan derfor være lurt å ta flere grunnleggende emner i det første semesteret. Valg av emner gjøres i samarbeid med veileder, se liste over emner.

Obligatorisk emne i første semester:

Andre aktuelle emner i første semester:

Spesialisering Lineær optimering og kombinatorisk matriseteori

For å starte på denne spesialiseringen er det svært gunstig hvis du tidligere har tatt emnet MAT3100 – Lineær optimering.

I tillegg til MAT4500 – Topologi velger du minst to av følgende emner:

I tillegg er det naturlig med et spesialpensum i grafteori, konveksitet eller matriseteori.

Forslag til studieløp:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave  Masteroppgave Masteroppgave 
2. semester Fritt emne Spesialpensum (Kombinatorisk matriseteori, Konveksitet, Grafteori eller Optimering) MAT4170 – Splinemetoder
1. semester MAT4500 – Topologi MAT4110 – Innføring i numerisk analyse  MAT4120 – Matematisk optimering
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Spesialisering Partielle differensiallikninger

For å kunne skrive en masteroppgave innenfor Partielle differensialligninger, anbefales det sterkt at du tidligere har tatt MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger.

Obligatoriske emner i tillegg til MAT4500 – Topologi :

Forslag studieløp:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester MAT4315 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II Masteroppgave Masteroppgave
2. semester MAT4305 – Partielle differensialligninger og Sobolev-rom I Fritt emne Masteroppgave
1. semester MAT4500 – Topologi MAT4110 – Innføring i numerisk analyse  MAT4301 – Partielle differensialligninger 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Spesialisering Stokastisk analyse

For å starte på denne spesialiseringen er det svært gunstig hvis du har tatt emnet MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser.

Obligatoriske emner i tillegg til MAT4500 – Topologi :

Det anbefales å ta MAT4410 – Videregående lineær analyse i første semester.

Forslag til studieløp:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester

Valgfritt emne med kode MAT47**

Emneliste

Fritt emne Fritt emne
1. semester MAT4500 – Topologi MAT4410 – Videregående lineær analyse MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differansiallikninger
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Instituttets frister knyttet til masterstudier.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:09 - Sist endret 8. okt. 2018 12:00