Hvorfor velge denne retningen?

I studieretningen Matematikk for anvendelser vil problemstillingene i stor grad hente inspirasjon utenfor matematikkens eget univers. Problemene vil bli behandlet ved hjelp av matematisk teori, med krav til presisering av det formelle grunnlaget, stringens i resonnementene og med vekt på utvikling av generell teori.

Publisert 22. des. 2016 12:09 - Sist endret 13. des. 2018 18:05