English version of this page

Matematikk for anvendelser (studieretning)

I studieretningen Matematikk for anvendelser vil problemstillingene i stor grad hente inspirasjon utenfor matematikkens eget univers. Problemene vil bli behandlet ved hjelp av matematisk teori, med krav til presisering av det formelle grunnlaget, stringens i resonnementene og med vekt på utvikling av generell teori.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk (master - to år)