Jobb og videre studier

Våre tidligere studenter jobber med analyser, rådgivning, forskning, undervisning og planlegging i store deler av norsk offentlig sektor og privat næringsliv. For eksempel som konsulenter, økonomer, forskere, rådgivere, avdelingsdirektører, ekspedisjonssjefer, departementsråder, utredere, markedsanalytikere, høgskolelektorer og professorer.

Dette er bare noen få eksempler på hva du kan bli. Studiet gir en unik kvalifikasjon for analytisk orienterte yrker innen bl.a. bank, finans- og forsikringsbransjen, store industribedrifter samt offentlige etater som for eksempel Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og ulike forskningsinstitutter.

Videre studier

Under følger en liste med masterprogrammer som kan være aktuelle å gå videre med etter fullføring av bachelorgraden i Matematikk og økonomi.
For å være kvalifisert for noen av masterprogrammene under forutsettes det at du velger emner i samråd med opptakskrav til disse programmene. 

Velger du å gå videre på et masterprogram, øker du valgmulighetene dine på arbeidsmarkedet. For å kvalifisere til mange av yrkene nevnt over forutsettes det at du fullfører en mastergrad etter endt bachelorgrad.

Hvilke masterprogrammer som er aktuelle kan avhenge av hvilken studieretning du har i bachelorgraden og hvilke valgfrie emner du velger å ta. Spør oss gjerne om råd til valg av studieretning, så du finner den som passer best for deg og det du ønsker å studere videre. Se også mer informasjon om dette på sidene om "Jobb og videre studier" under hver av de fire studieretningene.

Tidligere studenter i jobb Mer ...

Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Publisert 11. des. 2017 13:13 - Sist endret 1. des. 2021 14:02