English version of this page

Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse (master - to år)

Hvordan kan vi finne ut om en ny medisin virker og hvilke gener som gir økt risiko for en sykdom? Hvordan bestemmer et forsikringsselskap hvor mye forsikringen din skal koste? Hvordan kan du måle risiko ved en finansiell investering,  finne en optimal strategi, eller gi prisen til en opsjon? Dette er noen av de spørsmålene du kan lære om i masterstudiet Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse.