Hvorfor velge denne retningen?

Hvordan finne optimal løsning? Best utnyttelse av ressurser, korteste vei, lavest risiko, størst avkastning, ... Vi er omgitt av utfordninger der matematikk og optimering spiller en viktig rolle.

I Matematikk og optimering lærer du mer matematikk og om koplingen til økonomi. Spesielt lærer du om fagfeltet optimering som dreier seg om å finne minimum eller maksimum av funksjoner under visse begrensninger. Dette er svært sentralt i mange anvendte problemer, ikke minst i økonomi. F.eks. for å finne optimal investering i verdipapirer med kontroll av risiko. Eller for å beregne hvordan trafikk i et veinettverk med køer fordeler seg.
Flere slike problemer er av dynamisk art, slik som å styre et lands økonomi best mulig ved hjelp av ulike tiltak over tid. I denne studieretningen lærer du mer matematikk, og det er valgfrihet mellom teoretisk og mer anvendt profil.

Ditt verktøy blir matematikk, med både teori og metoder, kombinert med dype kunnskaper i økonomi. I tillegg har du kunnskaper i informatikk. Totalt gir dette unik kompetanse til å jobbe med matematiske og statistiske modeller i forbindelse med økonomi. Du vil dermed komme styrket ut i konkurranse med andre økonomer som mangler tilsvarende bakgrunn i matematikk og metodefag.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. juni 2012 11:07