Jobb og videre studier

Studieretningen danner grunnlag for videre masterstudier innen ulike masterprogrammer. Dersom du velger valgfrie emner i tråd med opptakskrav kan du velge mellom disse programmene: 

Du kan få jobb i finansindustrien (bank, forsikring, konsulentselskaper), deler av IT-industrien, Statistisk sentralbyrå, forskningsmiljøer. Din bakgrunn åpner også for muligheter innenfor bl.a. oljeindustri og også som lærer.
Din grunnleggende, og samtidig yrkesrettede, utdanning gjør det mulig å gå fra et arbeidsområde til et annet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 11. des. 2017 13:16 - Sist endret 12. des. 2019 15:01